30.04.2016
..

Frambor   Klub volejbalu Ivana Kollárika Žilina

Rezervácie kurtov na plážový volejbal ..

2017

späť ~ od 25.04.2018 do 01.05.2018 ~ ďalej
aktuálne


deňkurt10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
streda
25.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 14:30 ...obsadené - kuna martinobsadené - kuna martinobsadené - kuna martinobsadené - kuna martinvoľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
štvrtok
26.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
piatok
27.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
sobota
28.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
nedeľa
29.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
pondelok
30.04.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 16:00 ...obsadené - Brosmanobsadené - Brosmanobsadené - Brosmanobsadené - Brosmanvoľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 30.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 30.04.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
utorok
01.05.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 16:30 ...obsadené - Malikobsadené - Malikobsadené - Malikobsadené - Malikvoľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 01.05.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 15:30 ...obsadené - Bombekovaobsadené - Bombekovaobsadené - Bombekovaobsadené - Bombekovaobsadené - Migelobsadené - Migelobsadené - Migelobsadené - Migelvoľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 01.05.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené