30.04.2016
..

Frambor   Klub volejbalu Ivana Kollárika Žilina

Rezervácie kurtov na plážový volejbal ..

2014

späť ~ od 06.09.2018 do 12.09.2018 ~ ďalej
aktuálne


deňkurt10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
štvrtok
06.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 06.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 06.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
piatok
07.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 07.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 15:00 ...obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 07.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
sobota
08.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 15:30 ...obsadené - Benka obsadené - Benka voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 08.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 08.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
nedeľa
09.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 16:30 ...obsadené - Cieskoobsadené - Cieskoobsadené - Cieskoobsadené - Cieskovoľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 09.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 09.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
pondelok
10.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 17:00 ...obsadené - Chladeckyobsadené - Chladeckyobsadené - Chladeckyobsadené - Chladeckyvoľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 10.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 10.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
utorok
11.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 11.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 11.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
streda
12.09.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 17:00 ...obsadené - Erteltovaobsadené - Erteltovaobsadené - Erteltovaobsadené - Erteltovavoľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 12.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 12.09.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené